روش صحیح ماساژ را بلدید؟ ! _ بخوانید

» روش صحیح ماساژ را بلدید؟ ! _ بخوانید

پیشانی: کف دست ها را بر روی پیشانی قرار داده و با حرکات افقی و ملایم به منطقه گیجگاهی بکشید.


چشم ها: از گوشه داخلی چشم پلک پایین با حرکات ملایم نوک انگشتان نشانه شروع کرده به طرف گوشه خارجی و سپس پلک بالا و مجددا به گوشه داخلی پلک بالایی ماساژ دهید. این کار را بدون فشار و کشیدن پوست انجام دهید.


بینی: کف دو دست را بر روی پردهای بینی قرار داده و با حرکات سبک و ظریف به طرف بالای بینی ماساژ دهید.

برای استفاده از کرم در روی بینی این کار را به کمک انگشتان میانی و با حرکات چرخشی کوچکی از قسمت پایین بینی و نوک آن به طرف بالا ادامه دهید


گونه ها: کف دست ها و انگشتان را از دو طرف بر روی گونه ها قرار داده و به اطرف بالا ماساژ دهید. این کار را از چانه شروع کنید.


چین بین دهان و بینی (پشت لب): با کف دستهای جین بین دهان و بینی را از قسمت چانه به طرف بالا و مجددا پایین ماساژ دهید.


چانه: کف دست ها را از قسمت میانی چاند به طرف خارج و برگشت آن با ضربه های ملایم ماساژ دهید. (رفت و برگشت از قسمت وسط چانه به بیرون و دوباره برگشت)


زیر چانه یا غبغب: انگشتان شست را در زیر چاند قرار دهید طوری که کف دستها روی گونه ها قرار گرفته و نوک انگشتان به سمت شقیقه قرار بگیرد. برای ماساژ این قسمت انگشتان شست را هر بار فشار داده و مجددا رها کنید.


گردن: با دست های مشت شده ضربات ملایمی را از قسمت سینه به طرف گردن بکوبید.


قسمت باز سینه: کف دو دست را با ضربه های ملایم از قسمت داخل سینه به طرف خارج سینه بکوبید.


پشت گردن: کف یک دست را پشت گردن قرار داده و با کمک انگشتان و نیز انگشت شست ماساژ دهید.


پستان ها: با کمک دستها و حرکاتی به شکل عدد هشت لاتین خیلی ملایم دور پستان ها بکشید. (توجه: از هر گونه فشار زیاد روی این قسمت پرهیز کنید.)


شکم: به پشت دراز کشیده و پاها را کمی خم کنید. با کف دو دست و پا حركات دایره ای در جهت حرکت عقربه های ساعت شکم را ماساژ دهید. " ماساژ را با کمی فشار انجام دهید. قسمت بالای شکم فراموش نشود


بازوها: هر بازو را با کمک کف دست دیگر ماساژ دهید. به این سد طرف پایین شروع کرده و به طرف بازوها دست بکشید. این عمل قسمت داخلی بازوها نیز انجام دهید.

به طرف بازوها دست بکشید. این عمل را در مورد قسمت داخلی بازوها نیز انجام دهید


پهلوها: دست ها را مشت کرده بر روی پهلوها قرار داده و با حرکات محکم و قوی خوب چنگ بزنید. 


باسن: با دستان مشت شده محکم بر روی باسن بکوبید.


کمر: با دستان مشت شده بر پشت کمر در حالی که صاف نشسته اید ملایم ضربه بزنید.


پاها: به پشت دراز کشیده و پاها را به نوبت بلند کنید. از نوک پا تا بالای ران را با حرکت کف دستها ماساژ دهید.


آخرین مطالب این وبلاگخرید اینترنتی قهوه
Buy Website Traffic Cheap
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
Buy website Traffic