چگونه در برابر سیگار و مواد مخدر بگوییم «نه» !

» چگونه در برابر سیگار و مواد مخدر بگوییم «نه» !

همه ما زمان کودکی خود را به یاد می آوریم که برای دستیابی به نیازهای خودمان به دیگران متکی بودیم. به کمک دیگران غذا می خوردیم، به همراه پدر یا مادر به مدرسه می رفتیم، والدین مان در 

هنگام انجام هرکاری مراقب ما بودند و آنها بسیاری از کارهای ما را قبول یا رد می کردند. اکنون ما تکامل یافته ایم و به تدریج خودمان تمام این وظایف را به عهده گرفته ایم. عاقل و بالغ هستیم و خودمان باید نیازهای مان را برآورده سازیم، کارهای مان را انجام دهیم و تصمیمات جدی بگیریم. در بسیاری از موارد کسی مراقب ما نیست.خودمان دوستان مان را انتخاب می کنیم و در بسیاری از موارد تنها تصمیم گیرنده هستیم. در این شرایط که ما مسئول مراقبت از خودمان شده ایم، مسئول هستیم که در مواقع مورد نیاز بگوییم «نه». برای همه ما شرایطی به وجود می آید که دیگران (دوستان، آشنایان و...) ما را به انجام کاری که برخلاف میل مان است تشویق و دعوت می کنند ولی ما به دلایلی همچون خجالت، ترس از ناراحت شدن دیگران، رعایت احترام و...گاهی نمی توانیم به درخواست آنها «نه» بگوییم و تسلیم خواست آنها می شویم. ولی باید بدانیم که ما مسئولیم در برابر فشار پیشنهادهای نادرست مقاومت کنیم و تسلیم نشویم. باید بتوانیم بدون درگیر شدن، با ارائه استدلال های منطقی و روشن و نیز رفتارهای سالم جایگزین در زمینه امتناع، از خود پایداری نشان دهیم.

برای نمونه دعوت به مصرف سیگار و سایر مواد مشکوک و مخاطره آمیز در جمع های دوستانه و مهمانی ها نمونه ای از فشارهای روانی است که نوجوانان را تهدید می کند. در چنین شرایطی، دستورالعمل ها و مهارت هایی وجود دارد که عمل به آنها می تواند شما را از خطر حفظ کند. دستورالعمل های زیر نمونه ای از مهارت های مقاومتی است که با تمرین و به کارگیری آنها می توان در برابر دعوت به مصرف مواد مقاومت کرد.

با اعتماد به نفس «نه» بگویید.

به چشم های فردی که با او صحبت می کنید نگاه کنید، با صدایی رسا بگویید «نه»، متکی به نفس و مطمئن باشید که دارید کار درستی انجام می دهید. از اینکه به ارزش های اخلاقی و خانوادگی تان وفادار

بوده اید، هیچ تردیدی به خود راه ندهید و احساس رضایت کنید.

برای «نه» گفتن تان دلیل بیاورید.

می توانید به راحتی توضیح دهید که مصرف سیگار و سایر مواد را کاری ناسالم، زیان بار، خطرناک می دانید.

از تکنیک ضبط صوت استفاده کنید.

پاسخ منفی تان را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید تا مخاطب تان متقاعد شود که نمی تواند نظر شما را عوض کند.

پیام های غیرکلامی خود را با پیام های کلامی تان سازگار کنید

. تظاهر به مصرف سیگار نکنید. به سیگار و سایر مواد لب نزنید. چیزی نگویید که معنای مستقیم یا غیرمستقیم اش تأیید مصرف سیگار و سایر مواد باشد؛ هرگز قبول نکنید برای شخص دیگری سیگار و سایر مواد را بخرید. هرگز سیگار و سایر مواد شخص دیگری را نزد خودتان نگه ندارید.

 از حضور در مکان هایی که احتمال می دهید در آنجا برای مصرف سیگار و سایر مواد تحت فشار قرار خواهید گرفت، خودداری کنید.

پیشاپیش در مـورد آنچه دوستان تـان در هـر مهمانی هنگام مواجهه با شما می گویند، فکر کنید. قبل از حضور در هر موقعیتی از عدم وجود سیگار و سایر مواد در آنجا مطمئن شوید. هـرگز به جایی نروید که می دانید در آنجا سیگار و سایر مـواد مصرف یا تعارف مـی شود. در صورت نیاز محل را ترک کنید. در جمع های سالم شرکت کنید.

با معتادان رفت و آمد نکنید

فقط با دوستانی رفت و آمد داشته باشید که از سلامت آنها اطمینان دارید؛ از معتادان و فروشندگان سیگار و سایر مواد دوری کنید.

در برابر انجام رفتارهای غیرقانونی، از خودتان مقاومت نشان دهید.

 از قوانین موجود در زمینه شیوه برخورد با معتادان و فروشندگان مواد اعتیادآور مطلع شوید. قوانین مصرف موادمخدر را زیر پا نگذارید. از کسانی که قوانین مربوط به مصرف موادمخدر و داروهای غیرقانونی را زیر پا می گذارند دوری کنید. از حضور در اماکنی کـه به محل خرید و فروش و مصرف مـواد اعتیاد آور شهرت دارند خودداری کنید

  دیگران را به انجام رفتارهای سالم تشویق کنید.

انجام فعالیت های سالم را به دیگران پیشنهاد بدهید. کسانی که شما را تحت فشار می گذارند تشویق کنید رفتارشان را تغییر دهند؛ نه صرفا با زبان بلکه با عمل و حالت صورت با اخم یا تحویل نگرفتن دوستان سیگاری


منبع)کتاب:بهداشت وسلامتآخرین مطالب این وبلاگ