13فرمان خود مراقبتی

» 13فرمان خود مراقبتی

فرمان اول:نماز اول وقت بخوانید قرآن بخوانید وهمیشه ودر همه حال به یاد خدا باشید .


فرمان دوم :رژیم غذایی متعادل ومتنوعی داشته باشید 


فرمان سوم :به صورت منظم ورزش کنید 


فرمان چهارم :استراحت کافی داشته باشید (مخصوصا خواب کافی شبانه)


فرمان پنجم :استرس خودرا کاهش دهید (وارد کردن فعالیتهای سر گرم کننده در برنامه زندگی به منظور حفظ شوخ طبعی ونگرش مثبت)


فرمان ششم :دستتان رابشویید (جلوگیری از ابتلا به بیماریهای گوارشی وانتقال ویروس سرماخوردگی و..)


فرمان هفتم :از دخانیات (سیگار وقلیان )دوری کنید (در هر 6ثانیه یک نفر به دلیل استعمال دخانیات می میرد .


فرمان هشتم :از مصرف مواد مخدر پرهیز کنید (سوءمصرف مواد می تواند مر گ آورباشد)


فرمان نهم : همیشه از محیط اطراف خود آگاه باشید.(حواستان راجمع کنید )


فرمان دهم : از کمربند ایمنی استفاده کنید


فرمان یازدهم: از پوستتان محافظت کنید

 (لباس محافظ بپوشید واز ضد آفتاب  با اس پی اف حداقل 30استفاده کنید)


فرمان دوازدهم : به صورت منظم سلامت خودرا چک کنید (مراجعه دندانپزشکی وچشم پزشکی بطور منظم)

 

فرمان سیزدهم : به هنگام بیماری یا آسیب درخواست کمک کنید . (اطلاع به مشاور پلیس مراکز درمانی)


منبع: کتاب خودمراقبتی برای سفیران سلامتآخرین مطالب این وبلاگ