چطور از یک تله فکری بیرون بیاییم ؟

» چطور از یک تله فکری بیرون بیاییم ؟

1-سعی کنید افکار خود را از آنچه واقعا اتفاق افتاده است جدا کنید.

هروقت اتفاق ناراحت کننده ای اتفاق می افتد ،این سوالهارا از خودتان بپرسید :

* واقعیت چیست : واقعا چه اتفاقی افتاده ؟تنها (حقایقی)را در نظر بگیرید که هر کس می تواند آن ها را تایید کند .

* افکار شما چیست :شما چه چیزی درباره ی این واقعیت به خود می گویید ؟

* احساستان چیست :چه احساسی در مورد این واقعیت دارید ؟رفتارتان چیست؟

شماچه واکنشی به این واقعیت نشان داده وچطور با آن کنار آمده اید ؟

2- (تله های فکری)را شناسایی کنید

تله های فکری مانند کلی گویی ،تفکرسیاه وسفید ،برچسب زدن ،ذهن خوانی ،غیب گویی ،فیلترذهنی ،توجیه احساسی ،عبارت های بایدی(باید بتوانم این مساله را بدون ناراحت شدن وگریه کردن حل کنم )

3-تله های فکری را به چالش بکشید

بهترین روش برای از بین بردن یک تله فکری ،این است که مثل یک دانشمند افکار خودرا بررسی کنید .از حقایق درستی که از آنها مطمئن هستید ،برای به چالش کشیدن الگوهای نادرست در تفکر خود استفاده کنید .

روشهای پیشنهادی برای این کار به شرح زیر است :

* شناسایی شواهد :سعی کنید شواهدی علیه این افکار پیدا کنید .برای مثال برخی از ما ممکن است به اشتباه در محل کار به این شکل واکنش نشان دهیم )نمی توانم هیچ کاری را به درستی انجام دهم ویک آدم وحشتناک هستم )باید از خودمان بپرسیم (آیا شواهدی خلاف این تفکر وجوددارد ؟شاید رئیسم کارهای دیگرم را تشویق کرده باشد شاید من کارمند خوبی در برخی زمینه ها باشم ودر برخی زمینه های دیگر مهارت وتجربه بیشتری نیاز داشته باشم )

* استاندارد مضاعف :از خودتان بپرسید (اگر دیگران هم چنین اشتباهی بکنند در باره ی آنها هم همین طور قضاوت می کنم ؟آیا بیشتر از بقیه به خودم سخت نمی گیرم ؟)این روش خوبی برای به چالش کشیدن تله های فکری است که خود انتقادی را شامل می شوند .

* روش نظرسنجی :ببینید دیگرانی که به آنها اعتماد دارید وبه آنها احترام می گذارید باشما هم عقیده هستند یا خیر ؟برای مثال ممکن است با یکی از همکاران خود مشکلی داشته باشید و فکر کنید(کارمندان دیگر از این جور مشکلات ندارند)این فکر را با پرسیدن از افرادی که مورد احترامتان هستند به چالش بکشید

* یک ازمایش راه بیندازید

باورهای خود را شخصا آزمون کنید برای مثال اگر دوستی یکبار قرار خود را با شما بهم زده شاید فکر کنید (هیچ کس من را آنقدر دوست ندارد که بخواهد وقتش را با من بگذراند) این تله ی فکری را میتوان با یک آزمون،سنجید.سعی کنید با دو سه دوست دیگر یا برخی اعضای خانواده ی خود برنامه ای بگذراید.

شاید پیش بینی می کنید که آنها هم جواب رد بدهند ، بنابراین خیلی جالب خواهد بود (وچالش مناسبی نیز خواهد بود)اگر یکی از انها پاسخ مثبت بدهد وقبول کند در اینده ای نزدیک وقتی را برای ملاقات با شما بگذارد

 

منبع)کتاب:راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت

آخرین مطالب این وبلاگ